Tuesday, October 11, 2011

Trichet: crisis beweegt naar grotere landen / Trichet: crisis moves to bigger countries

BRUSSEL - De Europese schuldencrisis heeft een „systematische dimensie” bereikt en de zorgen over de staatsschulden zijn van kleine economieën verschoven naar grotere landen. Dat zei scheidend president van de Europese Centrale Bank Jean-Claude Trichet dinsdag. Het financiële systeem is volgens hem in gevaar.

„De situatie is verslechterd door het opdrogen van de kredietmarkt. De hoge mate van verweving van het Europese financiële systeem heeft geleid tot een snelle stijging van de kans op besmetting. De financiële stabiliteit loopt gevaar in de gehele Europese Unie en ook de reële economie in Europa en daarbuiten wordt geraakt”, zei Trichet in Brussel tegen het Europese Parlement.

Trichet riep op tot een snelle en beslissende aanpak van de crisis door nationale overheden en Europese instanties. „De situatie wordt alleen maar slechter bij verdere vertraging.”

Bron: Telegraaf.nl

ENGLISH:

BRUSSEL - European debt crisis achieved a new "systematic dimension" and concerns about the national debts are shifting from small to larger economies. Said President of the European Central Bank Jean-Claude Trichet this Tuesday. The financial system is in danger, he said.

"The situation is worsened by the scarcity of credit on creditmarkets. The high degree of interweaving of the European financial system has led to a rapid increase in the chance of infection. Financial stability is at risk across the European Union and the real economy is hit in Europe and beyond, "Trichet said in Brussels at the European Parliament.

Trichet called for a swift and decisive handling of the crisis by national governments and European institutions. "The situation will only get worse with further delay."

Leave thoughts as comments..

No comments: