Thursday, October 20, 2011

De laatste uren van Kaddafi / The last hours of Gaddafi


SIRTE - De precieze omstandigheden waaronder Muammar Kaddafi donderdag bij zijn thuisplaats Sirte om het leven kwam, zijn onduidelijk. Wel is op basis van de laatste berichten van de persbureaus Reuters en AFP en de Britse omroep BBC een reconstructie mogelijk van de laatste uren van de bedoeïenenzoon die Libië meer dan 40 jaar in zijn greep hield.

- In de vroege uren van donderdag besluiten Kaddafi en belangrijke loyalisten een uitbraakpoging te wagen uit het bijna geheel door de Nationale Overgangsraad (NTC) veroverde Sirte.

- Een konvooi voertuigen met onder anderen Kaddafi, zijn zoon Mutassim en een legerleider probeert zich door de linies van de NTC te vechten.

- Franse en mogelijk Amerikaanse vliegtuigen van de NAVO-missie vallen het konvooi iets voor 08.30 uur Nederlandse tijd aan. De voertuigen bevinden zich dan 3 tot 4 kilometer ten westen van Sirte. Volgens Reuters vernietigden de vliegtuigen zeker 15 wagens.

- Kaddafi en een handvol anderen ontsnappen en zoeken hun toevlucht in twee grote nabijgelegen drainagepijpen.

- Strijders van de NTC sluiten de groep daarna in. Volgens Reuters schieten de strijders eerste met luchtdoelgeschut, maar heeft dat geen uitwerking. Als de strijders te voet naderbij komen opent een van de Kaddafistrijders het vuur, maar hij houdt daar ogenblikkelijk ook weer mee op. Volgens een NTC-strijder schreeuwt de man: „Mijn meester is hier! Muammar Kaddafi is hier en hij is gewond!“

- Kaddafi wordt gearresteerd. Hij heeft ernstige verwondingen. Het is dan rond het middaguur lokale tijd.

- De Arabische nieuwszender al-Jazeera zendt beelden uit van een versufte, gewonde en gebarende Kaddafi die wordt mishandeld door de mannen die hem omringen.

- Onder welke omstandigheden Kaddafi uiteindelijk sterft, is onduidelijk. Er zijn verschillende lezingen. Een getuige heeft tegen de BBC gezegd dat hij zag hoe Kaddafi om ongeveer half een 's middags lokale tijd in zijn buik wordt geschoten met een pistool. Een lezing van een woordvoerder van de NTC is dat Kaddafi tijdens het vuurgevecht gewond raakte aan onder meer zijn benen en hoofd en overleed.

- Al-Jazeera zond later beelden uit van de dode Kaddafi die over de grond wordt gesleept. De NTC meldde dat het lijk van Kaddafi naar de stad Misurata is gebracht.


ENGLISH:


SIRTE - The exact circumstances in which Muammar Gaddafi was killed on Thursday in his hometown Sirte, are unclear. However, based on the latest reports from the news agencies Reuters and AFP and the BBC broadcast a reconstruction is possible of the final hours of the Bedouin son who had a firm grip on Libya for the past 40 years.

- In the early hours of Thursday Gaddafi and his loyalists attempt an outbreak of the almost entirely seized Sirte by the National Transitional Council (NTC).

- A convoy of vehicles among of Gaddafi, son Mutassim and an army chief try to fight through the lines of the NTC.

- French and possibly American aircrafts of the NATO mission attack the convoy just before 08.30 hours Dutch time. The vehicles are then 3 to 4 miles west of Sirte. According to Reuters the aircrafts destroyed at least 15 vehicles.

- Gaddafi and a handful of others escape and seek refuge in two large nearby drainage pipes.

- Warriors of the NTC closein on the group of Gaddafi. According to Reuters the militants first shoot with aicraft-guns, but that has no effect. If the NTC fighters approach Gaddafi on foot gaddafi-warriors open fire, but he stops immediately. According to the the NTC warrior the man shouts: "My master is here! Muammar Gaddafi is here and he's hurt! "

- Gaddafi was arrested. He has serious injuries. It is around noon local time.

- The Arabic news network Al-Jazeera sends images of a dazed, wounded and gesturing Gaddafi who is abused by the men who surround him.

- Under what circumstances Gaddafi finally dies, is unclear. There are different stories. A witness has told the BBC he saw that Gaddafi was shot in the abdomen at about half past twelve at noon, local time with a pistol. A spokesman of the NTC said that Gaddafi died due to the sustained injuries to his head and legs.

- Later, Al-Jazeera sent pictures and videos throughout the world, where a dead Gaddafi can be seen dragged around the floor. The NTC has made a statement which said that the body of Muammar Gaddafi is been sent to Misurata

No comments: