Saturday, October 22, 2011

'Griekse Crisis Erger Dan Gedacht' / Greek Crisis Worse Than Previously Thought..

Griekenland heeft veel meer geld nodig dan eerder gedacht. Het tweede noodpakket van 109 miljard euro dat in juli werd afgesproken is ontoereikend. Volgens een vertrouwelijk rapport van de trojka van experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet er minimaal 252 miljard euro steun komen om Griekenland te helpen. Volgens de slechtste scenario's zou er zelfs 444 miljard euro nodig zijn.

Als Europa wil vasthouden aan het oorspronkelijk plan van 109 miljard euro, dan moeten private investeerders genoegen nemen met een afwaardering van hun investeringen van 60 procent, aldus de berekeningen. Zelfs bij een afwaardering van 50 procent zou het bedrag van 109 miljard euro, dat de lidstaten ophoesten, omhoog moeten naar 114 miljard euro.

In juli werd afgesproken dat private investeerders 21 procent op hun Grieks staatspapier zouden moeten afschrijven.

De ECB schrijft in een voetnoot in het rapport „het niet eens te zijn met de inlassing van deze illustratieve scenario's met betrekking tot een hogere bijdrage van de private sector in dit rapport”.

Vrijdagavond beslisten de ministers van Financiën van de 17 eurolanden het licht op groen te zetten voor de volgende termijn van 8 miljard euro aan noodleningen. Het IMF moet dan nog wel eerst akkoord gaan en dat zullen zij doen als er een plan is om de schuld van de Grieken beheersbaar te maken.

Source; Telegraaf.nl

ENGLISH:

Greece needs moe money than previously thought. The second emergency-package of 109 billion euro's that was agreed upon in July doesn't suffice. According to a confidential report of the troika of experts from the European Commission, the European Central Bank (ECB) and International Monetary Fund (IMF) there must be at least 252 billion euros to help Greece. Under the worst scenario there would be even 444 billion euros that are needed (!).

If Europe wants to stick to the original plan of 109 billion euros, private investors must accept a devaluation of their investments by 60 percent, according to the calculations. Even with a devaluation of 50 percent, the amount of 109 billion euros, that have to be coughing up by member-States, have to go up to 114 billion euros.

In July it was agreed that private investors would write off 21 percent of their Greek government bonds.

The ECB wrote in a footnote in the report "disagreed with the inclusion of these illustrative scenarios related to a higher contribution from the private sector in this report."

Friday, the Ministers of Finance of the 17 euro countries gave the green light to pursue the following term of 8 billion euros in emergency loans. The IMF must first agree that they will do, if there is a plan to make the Greek debt manageable.

No comments: