Friday, November 25, 2011

Nederlanders maken dodelijk griepvirus / Dutch make deadly flu-virus

ROTTERDAM - De VS maken zich zorgen nu Nederlandse onderzoekers erin zijn geslaagd een superdodelijke variant van het vogelgriepvirus te creëren. Amerikaanse deskundigen zijn bang dat terroristen geïnspireerd raken.

Volgens de Volkskrant wordt uitgezocht of het wel wenselijk is om de onderzoeksgegevens te publiceren.

Ron Fouchier, hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus MC, slaagde erin om de zeer besmettelijke variant te maken van het vogelgriepvirus H5N1. Hij deed dat in opdracht van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH.

De Amerikanen zijn nu bang dat de informatie in verkeerde handen valt en terroristen het virus als biologisch wapen zullen inzetten.

Bron: Telegraaf.nl

ENGLISH:

The US is worried about Dutch scientists who have succeeded to create a deadly string of the bird-flu. American experts fear that terrorists might get inspired by this.

Ron Fouchier, professor of virology at the Erasmus MC in Rotterdam, succeeded in creating the highly contagious variant of the H5N1 bird flu virus. He was commissioned by the U.S. NIH health authority.

The Americans are now afraid that the information will come into the wrong hands and that terrosists will use the virus as a biological weapon.

No comments: