Friday, November 18, 2011

Deeltjes (neutrino's) opnieuw sneller dan licht / Particles (neutrino's) again faster than light

GENEVE -  Wetenschappers van de Europese Organisatie voor Kernonderzoek (CERN) hebben opnieuw vastgesteld dat een minuscuul deeltje, het zogenoemde neutrino, sneller gaat dan het licht. In september was CERN na een eerste experiment al tot die conclusie gekomen, maar stuitte daarbij op wereldwijde scepsis.

De ontdekking van CERN ondermijnt de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Die ging ervan uit dat niets sneller kan gaan dan het licht: 300.000 kilometer per seconde. De ontdekking was wereldnieuws. Maar er was ook twijfel of de metingen wel correct waren uitgevoerd. Ook professor Stephen Hawking, 's werelds beroemdste natuurkundige, vond dat extra experimenten en verduidelijkingen nodig waren.
Dat is gebeurd. De wetenschappers pasten het experiment op een aantal punten aan en stuurden opnieuw neutrino's van Genève naar een laboratorium in het Italiaanse San Grasso. De deeltjes legden ondergronds de afstand van 732 kilometer opnieuw nanoseconden sneller af dan de lichtsnelheid.

Bron: Telegraaf.nl

ENGLISH:

Scientists of the European Organization for Nuclear-research again determined that a miniscule particle, the so-called neutrino, goes faster than the speed of light. CERN came to this conclusion earlier this year in september, but the scientific world was skeptical.

The discovery of CERN undermines the relativity-theory of Albert Einstein. He said that nothing can go faster than the speed of light (300.000 km per second). The discovery made headlines. But there was doubt whether the measurements were performed correctly. Stephen Hawking, world's most famous physicist, thought that additional experiments and clarifications were needed.

That happened. The scientists adapted the experiment on some levels and re-sent the neutrino's from Geneva to a laboratory in the Italian San Grasso. The particles put the distance of 732 km underground again nanoseconds faster than the speed of light.

No comments: