Monday, August 29, 2011

Amerikanen willen kerncentrale op de maan / The U.S wants power-plant on moon

"Waarom alleen maar kerncentrales bouwen op aarde als je ze ook op de maan of op Mars kunt neerzetten? Dat is althans wat onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van Energie en de NASA voorstellen. Volgend jaar willen ze een eerste modelcentrale presenteren.

Dat schrijft wetenschapssite psych.org. De buitenaardse centrale moet gebruik maken van kernsplijting en zal vele malen kleiner zijn dan de centrales die op aarde worden gebruikt. “Mensen zouden deze splijtingscentrale nooit herkenen als een kerncentrale”, aldus projectleider James E. Werner. De reactor heeft geen koeltoren nodig en wordt maar een halve meter bij zeventig centimeter groot en heeft daarmee de afmetingen van een koffer.

Het voordeel van een splijtingscentrale is dat er geen zonlicht voor nodig is. Dat maakt de techniek bij uitstek geschikt voor een buitenaardse omgeving als de maan of Mars. Zo’n centrale kan ten minste 40 kilowatt aan energie leveren: op aarde genoeg om acht woningen van energie te voorzien en op de maan voldoende om een bemande of onbemande ruimtebasis draaiende te houden.

“Kernenergie kan in potentie overal in ons zonnestelsel worden gebruikt. De techniek is volwassen, betaalbaar en veilig”, aldus Werner."

-
Zo zie je maar dat er toch wel degelijk predictive programming plaats vind in films, want wat hierboven wordt beschreven is een scenario van een niet al te bekende maar wel een degelijke film genaamd Moon.


ENGLISH:

"Why just build nuclear plants on Earth when you can also place them on the moon or on Mars? At least that is what researchers from the U.S. Department of Energy and NASA proposed. Next year they want to present the first model.

That is what psych.org writes. The alien plant must use nuclear fusion and is many times smaller than the plants that are used on Earth. "People would not recognize this splitting-plant as a nuclear plant" so said projectleader James E. Werner. The reactor does not need a cooling-tower, and is going to be half a meter (1.64 feet) by 70 centimers (2.3 feet) tall and has the size of a suitcase.

The advantage of a fusion power plant is that there is no need for sunlight. This makes the technique ideal for an alien environment like the moon or Mars. Such a plant can supply at least 40 kilowatts of energy: enough to provide energy for eight houses on Earth, and on the moon sufficient for a manned or unmanned base.

"Nuclear energy has the potential to be used anywhere in our solar system. The technology is mature, affordable and safe, "said Werner."

-
So as you can see, there is indeed predictive programming going on in movies! The above is a scenario playing on in the movie Moon, with the brilliantly acting Sam Rockwell.

No comments: