Tuesday, September 13, 2011

Obama maant Europese leiders/Obama urges European leaders

AMSTERDAM - De leiders van de eurozone moeten de markten laten zien dat ze hun verantwoording nemen in de aanpak van de schuldencrisis. Dat heeft president Obama volgens Spaanse media gezegd. Hiermee heeft Obama zich voor het eerst openlijk uiterst bezorgd getoond over de eurocrisis.

De grootste zorg is Griekenland, maar de situatie wordt nog veel erger als de markten de grotere economiën van Spanje en Italië opnieuw onder vuur zouden nemen. Hij zei dit in een ronde tafel gespek met Spaanstalige journalisten in Washington.

"Het is moeilijk om een gemeenschappelijk aanpak af te spreken en te coördineren als je te maken hebt met zoveel landen die bovendien verschillende politieke standpunten hebben en ook in verschillende economische omstandigheden verkeren," meldt de website van El Mundo.

"Per saldo zullen de grote Europese landen bij elkaar moeten komen en een beslissing nemen over hoe de monetaire integratie te coördineren met een meer gezamenlijke fiscale aanpak."

Obama zei verder dat zolang de Euro-crisis niet is opgelost, we te maken blijven houden met een zwakke wereldeconomie.

Bron/Source: Telegraaf.nl
-
ENGLISH:

AMSTERDAM - The leaders of the eurozone have to show the markets that they are taking their responsibility for handling the eurocrisis. That's what U.S president Obama said according to Spanish media. With this, he showed public concern for the first time.

The biggest concern is Greece, but the situation gets much worse when the markets open fire on the larger economies like Spain and Italy again. Obama had said this in a conversation with Spanish journalists in Washington.

"It is hard to agree to a common approach and to coordinate when you are dealing with different countries with different political views and different economical situations," says website El Mundo.

"On balance, the major European countries must come together and decide on how to coordinate monetary integration with a more common fiscal approach."

Obama said that while the euro crisis is not resolved, we continue to maintain a weak global economy.

--


Wow, looks like Obama is AGAIN interfering with something! Get your OWN matters resolved Obama! The U.S is worse than Europe, pot calling the kettle black? I mean come on! The U.S is the initial problem, the reason the U.S itself and Europe are in such big problems! This is (I think) a cry for a NWO.. a false flag if you will, because yesterday, in the Netherlands, it has been said that at the end of the year our country will be in a recession.. Keep your ears and eyes open people, and do not be deceived!

Leave thoughts as comments..

No comments: